ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ | ΑΝΔΡΟΛΟΓΟΣ


  • Λαπαροσκοπική ουρολογία | Ογκολογία
  • Λιθίαση Ουροποιητικού
  • Γενική Ουρολογία
  • Γυναικεία Ουρολογία | Ακράτεια
  • Ανδρολογία | Υπογονιμότητα
  • Λειτουργική Ουρολογία